Wegwerpbekers: Nieuwe Richtlijnen voor Kartonnen en Plastic Koffiebekers

Vanaf de start van 2024 zullen wegwerpbekers met plastic inhoud niet langer toegestaan zijn op de werkvloer, tenzij minimaal 75% hoogwaardig gerecyled kan worden. Echter, een meerderheid van de Tweede Kamer staat erop dat dit verbod niet van toepassing zal zijn op deze specifieke bekers.

Onverwachte Wendingen in Wegwerpbekerregulering en Duurzaamheidseisen

Vorige week hield de 'voormalige' Tweede Kamer een vergadering over een aanzienlijk aantal voorgestelde wetten. Onverwachts heeft de Tweede Kamer twee moties van de VVD aangenomen, wat betekent dat het verbod op papieren wegwerpbekers voorlopig niet zal worden doorgevoerd. Het gebruik van bekers blijft mogelijk, mits er een adequaat inzamelingsplan wordt opgesteld. Bovendien is de definitie van 'hoogwaardige recycling' aangepast. Voorheen impliceerde 'hoogwaardig' dat het materiaal geschikt was voor eenzelfde doel, zoals bekers die opnieuw als bekers kunnen dienen. Echter wordt deze term nu wat ruimer geïnterpreteerd, mede vanwege de beschikbare ruimte in de Europese wetgeving. Indien deze bekers een maximum van 5 procent kunststof bevatten en volledig recyclebaar zijn, zouden ze ook na 1 januari toegestaan moeten blijven. De motie dringt er tevens bij het kabinet op aan om geen handhaving te doen op overtredingen totdat de regels officieel zijn aangepast. Niettemin behoudt Staatssecretaris Vivian Heijnen de mogelijkheid om de moties te negeren.

Deze ontwikkeling zou voor veel gebruikers en afnemers als een verlichting kunnen komen. Het ministerie moet echter nog beoordelen hoe deze moties in de praktijk kunnen worden gebracht.

Voorbereid op Verandering: Duurzame Wegwerpbekers in Overeenstemming met Nieuwe Wetgeving

Als bedrijf zijn we voortdurend bezig met het aanpassen van ons assortiment om te voldoen aan veranderende wetgeving en duurzaamheidsdoelstellingen. Met de recente discussie over wegwerpbekers en de mogelijke herzieningen in wetgeving, zijn we voorbereid om te voldoen aan mogelijke nieuwe vereisten. We hebben verschillende bekers in ons assortiment die kunnen voldoen aan de voorgestelde eisen, zoals het beperken van kunststof tot maximaal 5% en volledige recyclebaarheid. Deze bekers zijn ontworpen om te passen binnen een circulaire economie, waarin hergebruik en duurzaamheid centraal staan. Als bedrijf blijven we ons inzetten voor milieuvriendelijke opties en streven we ernaar om te voldoen aan toekomstige regelgeving ter bevordering van een duurzamere toekomst.