Wat is de afvalbeheerbijdrage en wanneer moet ik afvalbeheerbijdrage betalen?

Een heffing op verpakkingen bestaat al vanaf 2008, toen moest een verpakkingenbelasting worden afgedragen die door de Belastingdienst werd geheven. Inmiddels is er al een tijd een compleet ander systeem. Het bedrijfsleven is nu verplicht om een afvalbeheerbijdrage (afvalbelasting) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Bedrijven zijn verplicht om zelf vast te stellen of zij bijdrageplichtig zijn en moeten zo nodig aangifte doen. Stichting Afvalfonds Verpakkingen is wettelijk verantwoordelijk voor het realiseren van de recycledoelstellingen zoals opgelegd door de Nederlandse overheid, zij doen dit tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

afvalfonds verpakkingen logo

Wie betaalt Afvalbeheerbijdrage?

Recycling en het tegengaan van zwerfafval zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden. Het Afvalfonds Verpakkingen maakt zich hard voor het zoveel mogelijk recyclen van verpakkingsmaterialen. Bedrijven betalen een afvalbeheerbijdrage om deze initiatieven te kunnen bekostigen. Voor deze afvalbeheerbijdrage moet je een verpakkingenadministratie bijhouden en zo nodig, als je boven de drempel uitkomt, een aangifte doen. Je moet een juiste verpakkingenadministratie voeren, zodat het Afvalfonds kan controleren of je het juiste bedrag hebt afgedragen. Wanneer je in een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengt en/of als je meer dan 50.000 kilo verpakkingen na het importeren van goederen verwijdert, ben je verplicht zich aan te melden en afvalbeheerbijdrage te betalen. Vanaf 1 januari 2018 is dit ook van toepassing voor bedrijven die geen vestiging in Nederland hebben, maar wel direct aan consumenten in Nederland verkopen.

  • Hier kan je eenvoudig terugvinden of het wel of geen verpakking betreft en of je de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen dient te betalen.
  • Hier kan je een bedrijf aanmelden en aangifte doen.

Tarieven per materiaalsoort

Als we het hebben over verpakkingen gaat het (volgens Afvalfonds verpakkingen) om alle producten, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, die kunnen worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van andere producten, van grondstoffen tot afgewerkte producten, over het gehele traject van producent tot gebruiker of consument.

De Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen kent verschillende tarieven, afhankelijk van het soort materiaal. Het tarief per materiaalsoort wordt bepaald door de kosten die het inzamelen, scheiden en recyclen van dat specifieke materiaal met zich meebrengen. Goed recyclebare verpakkingen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee. Een deel van het tarief bestaat uit de algemene systeemkosten, dit zijn de kosten gemaakt voor onder andere monitoring van de recycling en de preventie van zwerfafval. Deze kosten worden evenredig verdeeld over de materiaalsoorten.

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de soort en hoeveelheid verpakking (zie tabel hieronder). Je kunt echter ook geld terug krijgen. Als je verpakte producten exporteert die je hebt gekocht bij een in Nederland gevestigde leverancier, kun je onder voorwaarden de door de leverancier al betaalde afvalbeheerbijdrage terugvragen.