Koffiebekers van FSC-papier

Wist u dat er per minuut 36 voetbalvelden aan bos verdwijnt? Dit gebeurt vooral in tropische bossen in de Zuid-Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-Azië. Ontbossing zorgt op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en speelt dus een grote rol in klimaatverandering. Daarnaast is 80% van alle dieren op de wereld afhankelijk van het bos, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken.

Omdat Goedkopekoffiebekers.nl zich zorgen maakt om dit probleem, produceren wij ook koffiebekers die gemaakt zijn van FSC®-papier.

Wat is FSC®?

FSC® staat voor Forest Stewardship Council en is een non-profit organisatie die is opgericht door verschillende milieu organisaties uit 25 landen. Het doel van de organisatie is zich inzetten voor behoud en verantwoord bosbeheer op globale schaal. FSC® zet zich dus in voor bescherming van het leefgebied van planten en dieren. Daarnaast ziet zij toe op de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders.

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC®-gecertificeerd bos dragen het FSC® label. Om te kunnen garanderen dat verkochte producten ook uit gecontroleerde bossen komen, is het van belang dat alle schakels in de handelsketen gecertificeerd zijn. Om deze reden voert FSC® jaarlijks een controle uit per gecertificeerd bedrijf zodat de consument er zeker van kan zijn dat het product ook daadwerkelijk uit een FSC®-bos afkomstig is.

Door FSC®-bekers te produceren draagt Goedkopekoffiebekers.nl mee aan de bescherming van wereldwijde bossen en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Om bekers te produceren van FSC®-papier moet hiervoor een certificaat worden verstrekt door FSC® die controleert of de onderneming voldoet aan alle gestelde eisen. Met trots kunnen wij melden dat Goedkopekoffiebekers.nl al sinds 2015 FSC® is gecertificeerd. Wij zijn opgenomen in de database van FSC® onder certificaatnummer SKH-COC-000704.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van FSC®: www.fsc.nl